La Taxa, al fem

 • La injusta  Taxa de Fem ha passat a millor vida i ha sigut derogada amb els vots del PP i del Bloc. El PSOE -que va crear la taxa- vota en contra de la derogació

l´Alcaldessa observa al portaveu socialista al Ple en que es va suprimir la taxa

-Cronologia d´una taxa injusta- 

 Molt s´ha parlat de la taxa de fem en els últims anys des que el PSOE al poder la creara en 2004. En aquella epoca, el regidor socialista Severino Yago afirmava que «es el PP quien nos obliga a crearla» referint-se a que el preu havia pujat molt per part de l´Entitat Metropolitana per al tractament de residus.

També afirmava el següent: «Afortunadamente, la mayoría de los ciudadanos de Torrent han entendido el problema y han pagado masivamente, y aunque reconocemos que nadie va a pagar contento, cada vez los vecinos son más sensibles a los problemas medioambientales que generamos todos y que la Generalitat no ha sabido resolver»,

Evidentment, tenia raó quan afirmava que la majoria de ciutadans havien pagat, com no podia ser d´altra manera però aquesta taxa va crear tota una oposició per part dels veïns de Torrent que prompte va movilitzar als partits de l´oposició.

El PP des d´un primer moment es va oposar a la taxa i va arreplegar firmes per tota la ciutat, oposant-se a la mateixa. Vora 7.000 firmes de veïns varen arreplegar. La versió del PP era la següent: Que la taxa es venia cobrant des de 1995 a l´IBI, i per tant, els ciutadans de Torrent anaven a pagar dos voltes per el mateix concepte. Per tant demanaven que es derogara la nova taxa i perque ja es pagava a l´IBI o que reduiren de la contribució el referent al fem.

Els contribuents pagaren no sense oposició i foren molts els que no anaren a pagar a Retosa. També es va córrer el rumor que era obligatori passar-ho per banc per a així assegurar-se el cobrament en anys succesius.

Poc després, alguns ciutadans acudiren als tribunals en contra de la taxa. U dels demandants, va obtindre una sentència favorable i l´Ajuntament va reclamar.

Arriva 2006 i en l´elaboració del pressupost municipal s´inclou de nou la taxa de fem. El pressupost es aprovat per PSOE i Bloc però al mes d´octubre, Sento Beguer trenca amb el PSOE per no haver acomplit el pacte entre els dos i anuncia que a partir d´eixe moment s´oposarà a la taxa de fem i «promourà la presentació d´instàncies per a que els veïns els siga aplicats els beneficis de la sentència que anul·la el cobrament del quart trimestre de 2004 en fase de casació». Així ho va fer poc després i va replegar unes 3.000 firmes més.

Al novembre de 2006, una nova sentència reconeix que l´Ajuntament de Torrent cobra dos voltes la mateixa taxa. Primer va ser a un veí per la de 2004 i ara novament a un altre veí del Vedat per la de 2006. El portaveu del PP a l´Ajuntament en eixa época, Vicent Soria va dir: “pese a que estas sentencias únicamente anulan los recibos de los particulares demandantes, se puede decir que existe jurisprudencia que reconoce la ilegalidad de esta tasa. No se trata de dos casos concretos, la tasa es igual de injusta e ilegal para todos y no es justo el pago que han realizado los vecinos de Torrent ni que el Ayuntamiento siga cobrando en 2007”

Continuava Vicent Soria demanant a l´Alcalde Josep Bresó: “honradez y prudencia para que no se siga cobrando un recibo muy cuestionado ya legalmente. Hay antecedentes suficientes en esta materia que avalan la ilegalidad de estos recibos. Un alcalde honrado paralizaría completamente su emisión, los vecinos no deben pagar un recibo ilegal y el Ayuntamiento no puede hacer oídos sordos ante esta situación”.

Però Josep Bresó no li va fer cas i novament al 2007 va imposar la taxa als pressupostos municipals de 2007.

Arrivem a la Campanya electoral, els partits se posicionen. M. José Català (PP) i Sento Beguer (Bloc) fan campanya amb la taxa (follets específics) i es comprometen a derogar la injusta taxa.

27 de Maig, Majoria Absoluta del Partit Popular, M. José es convertix en Alcaldessa electa i demana al PSOE que paralitze el cobrament i no emitisca els rebuts ja que quan siga proclamada Alcaldessa derogarà la Taxa. Els socialistes així ho fan i no cobren els rebuts.

16 de Juny. Català es proclamada oficialment Alcaldessa de Torrent i afirma que estan estudiant com llevar la taxa este mateix any i així complir amb una de les seues promesses estrela.

Principis d´Octubre. Mª José Català afirma que la seua prioritat en eixos moments es derogar la taxa abans d´acabar l´any 2007. I Sento Beguer per la seua part demanava que l´Ajuntament tornaratots els diners recaptats per la taxa en anys anteriors (sembla imposible).

17 d´Octubre de 2007. Ple extraordinari a l´Ajuntament de Torrent per a derogar la Taxa del Fem. La Taxa s´anul·la amb els vots favorables del Grup Popular (13 vots) i Grup Bloc (1 vot), el Grup Socialista vota en contra (11 vots).

Al mateix ple es vota una modificació pressupostaria. El nou portaveu del PSOE després de la dimissió de Bresó, Pep Veiga afirma: «Comprenc que la supressió de la taxa del fem és un compromís electoral, però potser l’equip de govern va pensar que mai arribaria a governar».»Renunciar a dos milions deu ser difícil per a un regidor d’Hisenda».

El portaveu del PP, Juan García li respon: «Sí és difícil renunciar a dos milions d’euros, però governar és prendre decisions i nosaltres hem pres aquesta», va respondre l’edil d’Hisenda. Els populars sostenen que han defensat l’eliminació d’aquest impost «perquè era injust, suposava una doble imposició, estava malament distribuït i qüestionat pels tribunals».

Veiga (PSOE) continua parlant una volta més i va demanar que els diners que es deixaran de cobrar per la taxa de fem, s´obtinguen dels 600.000 euros que te la partida de gastos d´alcaldia.

Ahí Pepe no s´havia on se ficava, els regidors populars començaren a riure i l´Alcaldessa li va respondre taxativament: «no es pot traure d’on no hi ha».

I l´Alcaldessa va destapar el forat afirmant que quan ella entrà a l´Ajuntament el 16 de juny, només quedaven 50.000 euros d´una partida inicial de 600.000 i més de 49.000 euros estaven destinats a subvencions d´associacions torrentines. Per tant, l´anterior Alcalde s´havia gastat uns 550.000 euros, en 6 mesos per a despeses de representació i subvencions. Català també es va preguntar que si els socialistes pensaven continuar governant, com era posile que es gastaren el 80% del pressupost en 6 mesos i com pensàven acavar l´any.

Hui, la Taxa de Fem ha passat a la Història col·lectiva de la ciutat com un moment negre en que l´Ajuntament ens cobrava dos voltes pel mateix reconegut amb 2 sentencies del Tribunal Suprem de la Comunitat Valenciana. Amb els vots a favor del PP i del Bloc, s´han suprimit la taxa per sempre.

Descanse en pau 

Parc Aventura, mai deuria d´haver existit

L´Alcaldessa de Torrent, fidel a la seua paraula, lleva la instal·lació i desmunta el parc

Cronologia –

   

El que haguera sigut si s´haguera inaugurat (a l´esquerra) i el Parc desmuntat amb la supervisió de l´Alcaldessa (a la dreta)

El dia dels enamorats, un 14 de febrer de 2007 coneguerem aquesta iniciativa del aleshores alcalde de Torrent, José Bresó per la denúncia pública d´una recent nomenada candidata a l´alcaldia i quasi desconeguda per molts de nosaltres, Mª José Català. 

La noticia no podia ser més desoladora per al mermat bosc de el Vedat de Torrent, la candidata popular a l´alcaldia denunciava el següent: (copiem del blog CdT)

 • El Ayuntamiento de Torrent construirá un parque de aventura en el Vedat, a pesar de que un informe de la sección de Medio Ambiente del Consistorio califica esta instalación como molesta y en un área de clasificación de suelo no urbanizable de especial protección forestal.
  En el proyecto, encargado a una empresa catalana, se especifica que en un espacio aproximado de 20.000 metros cuadrados de bosque se ubicarán instalaciones de carácter aéreo, con cableado de acero 12 milímetros galvanizado, cuerdas de polipropileno, estacas de madera, mallas, redes, tirolinas, lianas y colchones. Para la realización de dichas actividades será necesaria la poda, limpieza y la tala de árboles que impidan la correcta construcción del parque

 • “esta propuesta demuestra una vez más el desinterés de Bresó por la protección y conservación de nuestra zona boscosa del Vedat. Si primero fue la creación de una cafetería en la antigua pista de La Tortuga, ahora asistimos a otro despropósito mayor. La zona elegida para la instalación deportiva se verá afectada por el número de participantes que acudan a sus instalaciones, vehículos y contaminación acústica, por no hablar de la pérdida de masa forestal y la fauna que en ella habita”.

 • “este hecho demuestra que Bresó quiere desarrollar este proyecto a toda prisa, sin concurso, sin consultar con entidades ecologistas, ni siquiera con el resto de grupos políticos esta propuesta. Pensamos que se trata de una medida electoralista y absolutamente desacertada”.

El pressupost del projecte ascendia a 262.789 euros, més 450.000 euros del segur de responsabilitat civil. Els dies següents a la denúncia pública, tant Mª José Català com Sento Beguer continuaren criticant el projecte. Les seues crítiques se centraren a:

 • Català, Partit Popular:

 1. Un informe de la secció de Medi Ambient del Consistori qualifica esta instalació com molesta i en un àrea de clasificació del sol no urbanitzable d´especial protecció forestal.

 2. La zona elegida per a la instalació esportiva es vorà afectada pel nombre de participants, vehícles i contaminació acústica, pérduda de masa forestal i la fauna que en ella habita.

 3. Seria millor elaborar un pla de protecció per a el Vedat, que permitira la conservació de tot l´entorno forestal i no la degradació progresiva del mateix i la destrucció de les seues zones boscoses.

 4. El Vedat no dispon a data de hui d´un pla de prevenció d´incendis ni d´un pla d´evacuació i extinció.

 5. Instalació del 26 de febrer de 2007 al 31 de març. Demostra que Bresó vol desenrrotllar este projecte a tota presa, sense concurs, sense consultar amb entitats ecologistes, ni tan sevol amb la resta de grups polítics esta proposta

 • Sento Beguer, Bloc Nacionalista:

 1. Quins interessos personals s´amaguen ocults en la contractació

 2. Oculta la inversió als pressupostos

 3. No ha habut concurs per a que les empreses interesades haveren participat en les mateixes condicions

 4. Cobramnet d´entrada en terrenys públics, entre 7€ i 20€. No n´hi ha taxa que regule el cobrament

 5. La ocupació de sol urbà devia d´haver-se abordat en un Ple municipal.

Als dies de tot açò, el Bloc anunciava que gràcies al diputat de Els Verds a les Corts Valencianes, Carles Arnal, arrivaria el polémic parc a les Corts amb una pregunta que faria al conseller d´Adminsitracions Públiques per que paralitzara el parc.

Durant el mes de febrer, març i abril, Parc Aventura va ser el cavall de batalla entre els partits polítics torrentins. Català va portar a Torrent i va visitar les obres amb dos diputats populars que s´oposaren a la construcció del parc i de l´Espai Ambiental. Català durant la seua proclamació oficial a l´Auditori va tornar a denunciar la construcció de l´espai i es va comprometre a fer tot el posible perquè no es construira i si guanyava l´alcaldia, el desmuntaria inmediatament.

Durant una visita d´un regidor popular al parc, va descobrir que s´estava destroçant els arbrets que mesos abans havien plantat els xiquets de la localitat al mateix lloc i un arbre talat. Poc després aparegué un video a internet (per afins al Bloc) on es veia un esquirol mort en una atracció del Parc i les destroçes que estava patint el lloc per a adequar-lo a les necessitats de l´activitat esportiva.

Al mes de març i d´abril, aparegueren davant els mitjans de comunicació, Severino Yago com a portaveu socialista, Jesús Fargallo de Medi Ambient i un tècnic municipal per a defensar la construcció del Parc.

Fargallo va dir:

 •  “no es de recibo que el PP se dedique a difundir bulos sobre una instalación que ha cumplido escrupulosamente todos los trámites necesarios para su puesta en marcha. Si no están de acuerdo en su instalación que aporten argumentos y los defiendan, pero entrar en temas de legalidad y cuestionar el trabajo de los técnicos municipales y los de la propia conselleria, no me parece correcto”.

 • “que no manipule más y que nos deje trabajar tranquilos para dar servicios a los ciudadanos”. “Y si de verdad creen que estamos actuando en contra de Ley que vaya a los estamentos oportunos y denuncie lo que crea oportuno, pero que deje de una vez por todas de intoxicar con noticias falsas a los ciudadanos”

A fi de calmar els ànims de cara a unes eleccions inminents, al mes de març, l´Alcalde José Bresó va portar-se un grup de dones torrentines per a que veieren les obres de l´Espai Ambiental i pogueren comprovar les bones instal·lacions que tindrien i els beneficis que reportaria al Vedat.

Per la seua part, els veïns del Vedat s´opossaven a les dues instal·lacions, Parc Aventura i Espai Ambiental pels grans perjudicis a la masa boscosa i per el perill que suposaven per al bosc. L´Associació de veïns va afirmar que el Parc fora desmuntable i així si no fora rentable, que el pogueren desmuntar després.

Severino Yago, també va afirmar:

 • “únicamente había un árbol totalmente descalzado con signos inequívocos de haber sido arrancado por el viento”. “Durante los últimos años la delegación de Medio Ambiente ha hecho un gran esfuerzo por defender el patrimonio de nuestra ciudad, y se ha protegido El Vedat, la Serra Perenxisa, el barranco, y hasta una especie en peligro de extinción”.

Al mes de maig, la candidata popular a l´alcaldia va fer campanya amb follet inclós de la defensa del Vedat, va muntar una carpa electoral prop del Parc Aventura i es va comprometre novament a desmuntar les instal·lacions si l´elegien Alcaldessa de Torrent. Eixe mes de campanya, els partits van penjar pancartes al Vedat en contra de l´espai esportiu, entre ells, Unió Valenciana que no havia dit res fins eixe moment.

L´ultima setmana de campanya, el PP va denunciar que l´empresa adjudicataria havia sigut l´unica presentada i s´havia constituit poc després de conéixer-se l´aprovació informal del projecte.

El votant del Vedat va donar la seua opinió al respecte el dia de les eleccions. Otorgaven al Partit Popular el recolzament més gran de la seua historia al districte del Vedat i la nova alcaldessa electa, Mª José Català, es va refermar en entrevistes realitzades a diferents mitjans dies després que faria tot el posible per desmuntar el Parc.

Així com també ho va fer el nou regidor de Medi Ambient, Jose Gozalvo:

 • “En elecciones nos comprometimos a desmantelarlo y así va a ser. No se ha abierto ni se va a abrir, se va a desmontar en breve, en cuestión de semanas”.

 • “Esto era una mejora del servicio de limpieza. Que lo desmonten y lo instalen en otra población. Queremos recibir esa mejora de otra forma”,

 • la concejalía de Medio Ambiente está negociando con empresas de prevención de incendios para hacer labores de limpieza de ramas y árboles secos, así como para instalar un sistema de aspersores adaptado a las necesidades del lugar. “Los vecinos estarán más tranquilos el día en que eso esté en funcionamiento”.

Durant la setmana passada s´han dut a terme els treballs de desmuntatge de Parc Aventura, l´Alcaldessa en persona va anar a visitar el lloc per comprovar que a la fi, s´havia acomplit el seu desitg i el dels veïns del Vedat, que no era altra cosa que tornar a veure els 20.000 metres quadrats de bosc, com abans de possar-li ma i penjar tirolines, atraccions, ferros, cordes, etc. 

El Partit Popular ha acomplit la seua promesa electoral, el Partit Socialista torna a defendre que la instal·lació era bona per als xiquets i el Vedat torna a ser un espai de tots, l´espai on anava la instal·lació torna a ser un espai protegit i s´acava la história del polémic Parc Aventura que mai devia d´haver-se-li ocorregut a ningú col·locar-lo en eixe lloc.

(Per redactar aquest article s´hem bassat en articles de diaris i fotografies com Las Provincias, blogs com Ciutat de Torrent, Millor Torrent, BLOC de Torrent i la web de Mª José Català)

 

L´Ajuntament restaura la Font de les Granotes

Tot un símbol de la Ciutat que lluirà com el primer dia

granotes.jpg

-Quedem a l´altura de la font de les granotes-. Aquesta frase és una de les més repetides pels torrentins. Tots hem quedat amb algú, per a anar-hi a comprar, per passetjar, per a festejar, etc. Sempre ha estat ahí i és un dels punts de referència a Torrent i més en concret a l´avinguda.

En realitat, no sempre ha estat ahí, encara que la inmensa majoria de torrentins sempre l´hem vista a l´avinguda entre els carrers Elena Tamarit i Sant Fermí. Aquesta font va veure la llum allà pel 1901 i va ser ubicada a la plaça del Raval (hui Mestre Giner). Al mateix lloc on abans estava el pou d´una ermita erigida a la Mare de Déu del Roser que fou derribada al 1868 després de la Revolució d´aquell any.

Durant 50 anys va estar al Raval, com una veïna més, observant la vida diaria dels torrentins, les dones que anaven a Vora Sèquia a llavar la roba, a comprar al mercat ubicat als porxins de la Torre, fent de seient de converses i moltes més històries que ens podria contar si poguera.

A la dècada del 50, els rectors de Torrent decidiren traslladar-la molt amunt de l´Avinguda, rodejada de tarongers, oliveres que també n´hi havien plantades i xicotetes plantes baixes. Un poquet més amunt només hi havien coves i clots conegut com -les terretes- on s´agafava terra per a escurar.

Des d´aleshores, la font no ha canviat d´ubicació i ha vist tota la transformació que ha patit la nostra ciutat fins el dia de hui. Amb el temps, el vandalisme i la falta de cura, l´emblemàtica font torrentina va perdre els colors de la pedra i les seues granotes que li donàven el nom.

Esta setmana hem vist la font tapada amb una lona negra, la raó és que estan «operant-la». L´Ajuntament ha encomanat  una restauració i la col·locació de les granotes que li donen el nom. Ens anuncien que en un parell de setmanes estarà terminades les tasques de recuperació.

Aquesta és una aposta personal de l´Alcaldessa Mª José Català. Ens sembla que ha volgut fer l´ullet als torrentins amb la protecció d´un dels símbols del poc patrimoni cultural en quant a edificacions ens referim, dels que podem gaudir a Torrent. La felicitem per aquesta restauració.

Només ens queda veure el resultat i gaudir d´una Font que, en breu, lluirà amb tot el seu esplendor del primer dia i dispossada a quedar-se amb nosaltres un segle més sent partícip de la historia de la Ciutat.

Les xiques del Club d´Atletisme Torrent, Campiones!

2007_1007finalctoespclubscd0122.jpg

Els torrentins se n´hem dut una bona alegria amb les xiques de l´equip cadet femení del Club d´Atletisme de Torrent al proclamar-se merescudament campiones d´Espanya, dissabte passat a la ciutat de Castelló de la Plana.
Podem estar orgullosos de la nostra representació al Campionat d´Espanya i d´aquestes xiques que practiquen el seu esport favorit a les instalacions de que disposa la nostra ciutat.
Enhorabona a totes!

Comencem

 • Benvinguts a TORRENT lliure
 • Donem començament a un nou projecte del que formem part un grup d´amics estudiants de periodisme i torrentins
 • Joves i interessats en l´actualitat diaria de Torrent que volem parlar i donar les nostres opinions d´allò que ocorre a la nostra ciutat d´una forma entretinguda, en bon gust, respectant a tots, sense cap tipus de crispació i sempre de forma constructiva
 • No volem en cap lloc ser els únics que dónen vida a TORRENT lliure, aquest blog està ideat per a la participació de tots. Hem creat un correu per a que qui vulga ens envie les seues col·laboracions en forma d´articles per a publicar, fotografies i videos
torrentlliure@hotmail.com
 • Hem volgut fer una recopilació de videos penjats a internet i que tracten sobre Torrent, anirem ampliant-los quan detectem més o se´ns envien al nostre correu 
 • Se n´oblidem del nom -TORRENT lliure-. Creguem en la llibertat d´expressió i en la popularització dels blogs a la nostra societat. Quantes més veus puguen expressar-se d´aquesta forma gratuïta i accesible, millor serà la societat, podrem formar-nos i fer judicis més certers, ningú no ens podrà enganyar tan fàcilment
 • Esperem que us agrade el nostre treball i que conteu amb nosaltres cada dia a l´hora d´informar-vos de l´actualitat, la historia, les tradicions i l´idiosincràcia de Torrent, la ciutat on vivim, estimem i volem que cada dia vaja a més